top of page
  • Obrázek autoraVeronika Pavlíková

Waterfall vs. Agile

Aktualizováno: 13. 9. 2023

🙋 Než vám představím principy řízení prediktivních a agilních projektů, pojďme si je nejdříve shrnout ve větším nadhledu.


Waterfall

V rámci prediktivního projektu bychom měli očekávaný výstup znát dříve něž se pustíme do realizace. Metodika řízení takových projektů se nazývá Waterfall (vodopád), protože každou fázi projektu po jejím dokončení uzavřeme a nevracíme se k ní zpět. Zadání projektu před realizací “uzamkneme” a dodáme to, co bylo domluvené na počátku.


Vodopád je méně tolerantní vůči změnám, dodání výstupu trvá déle, což může znamenat i změnu očekávání na straně uživatelů.

Waterfall by měl přinášet jistotu rozsahu, termínu i nákladů.


Agile

Naopak u agilního projektu se snažíme realizovat co nejjednodušší část, kterou uživatelé mohou používat a přináší jasnou hodnotu, předat tuto část našemu publiku a získat zpětnou vazbu. Tato “malá část” nesoucí hodnotu se nazývá MVP (Minimum Viable Product, neboli minimální životaschopný produkt). Na základě zpětné vazby celý cyklus (iteraci, sprint) opakujeme a přidáváme další části nesoucí další jasnou hodnotu pro naše uživatele.


Z popisu vyplývá, že Agile rychleji reaguje na změny, a to je důvod, proč je dnes Agile jako mindset i jako technika řízení digitálních projektů tak oblíbený.

V produktovém digitálním světě je vodopád tak trochu přežitek, naopak ve stavebnictví nebo strojírenství si neumím představit postupovat agilně. Tyto dva modely jsou sice v opozici, což ale neznamená, že je jeden lepší a jeden horší.


Výběr vhodné metodiky je závislý na velikosti projektu, kontextu a oboru. Studie tvrdí, že IT projekty řízené agilně mají vyšší míru úspěšnosti, a to až dvojnásobně.


Kombinace přístupů je dvousečná zbraň, např. velmi často se dnes můžeme setkat s aplikací metod agilního řízení (scrum, kanban) v jinak prediktivním projektu. Samo o sobě to nemusí dávat smysl, protože chybí agilní mindset projektu (příp. produktu) jako celku.


Nicméně i ryze prediktivní metodiky Agile aplikují do původních postupů a hybridní řízení projektů se momentálně stává často skloňovaným přístupem.


❓Tak co, už víte, kde postupovat vodopádově a kde iterativně?

A proč? Protože #vsechnojeprojekt.Σχόλια


bottom of page