top of page
  • Obrázek autoraVeronika Pavlíková

Fáze prediktivního projektu

Aktualizováno: 13. 9. 2023

Prediktivní projekt je v “neIT” životě nejčastější typ projektu, se kterým se můžeme setkat. Stavbu domu, organizaci konference, nebo třeba napsání knížky označme jako projekty, které je lepší vést Waterfallem (= na začátku realizace víme přesně, co bude naším výstupem).


Prediktivní projekty lze rozdělit do pěti fází: zahájení, plánování, realizace, monitoring a ukončení.

U vodopádového řízení “zamykáme” fáze, když postupujeme do další. Tak jdeme na to.


Zahájení

Definujeme účel a rozsah projektu. Určíme zainteresované strany, omezení a rizika, která by mohla ovlivnit úspěch projektu.


🛠️ Nástroje: projektový záměr, RISC matice, seznam rizik


Plánování

Vytvoříme plán projektu s podrobným popisem činností potřebných k dosažení cílů projektu. Vypracujeme časový plán s milníky, stanovíme rozpočet a rozdělíme plán mezi jednotlivé zdroje.


🛠️ Nástroje: plán projektu, definice milníků, WBS, Ganttův diagram


Realizace

Provádíme činnosti definované v plánu projektu. Vedeme všechny zúčastněné strany, sledujeme pokrok a řešíme případné problémy.


🛠️ Nástroje: software pro řízení projektů (více než forma je důležitý účel - sdílení informací v celém týmu, může to být i fyzická nástěnka s lepíky), komunikační plán, metody krizového řízení


Monitoring

Sledujeme průběh projektu a podle potřeby provádíme úpravy. Řídíme rizika a zajišťujeme, aby projekt probíhal podle harmonogramu a v rámci rozpočtu.


🛠️ Nástroje: reporting celkově - podle mě základ je porovnávat procentuální čerpání rozpočtu dle reportů práce s průběhem reálně odpracovaného v čase


Ukončení

Projekt formálně uzavřeme, zapíšeme výsledky a získané zkušenosti. Porovnáváme výsledek projektu s původním projektovým záměrem. Jsme tam, kde jsme chtěli být?


🛠️ Nástroje: vyhodnocení projektu, akceptační a případně předávací protokol


Konkrétní nástroje a techniky vhodné pro konkrétní projekt jsou závislé na jeho velikosti, složitosti a dalších faktorech.

Neberme tento příspěvek jen jako definici čistého Waterfallu, ale jako takový nadhled na projekty všeho typu nehledě na postupy využité v realizační fázi.

A proč? Protože #vsechnojeprojekt.

Comments


bottom of page