top of page
 • Obrázek autoraVeronika Pavlíková

Fáze projektu

Aktualizováno: 13. 9. 2023

Než skočíme do metodik řízení projektu si musíme říct, že ještě existuje předprojektová a poprojektová fáze. Co to vlastně je a proč je to potřeba?


Předprojektová fáze

V minulém příspěvku jsem uvedla rozdíl mezi výsledkem a výstupem. Před začátkem samotné práce na projektu, bychom měli vědět PROČ projekt děláme, KOMU a CO vlastně přinese. Máme ověřené, že výsledek našeho projektu bude někdo chtít, koupí ho a bude ho používat?


Poprojektová fáze

A když už jsme projekt dokončili, víme, jestli měl očekávaný dopad? Kolik projekt stál? A jak ho dál budeme provozovat a rozvíjet? A co naši uživatelé?


Z mé vlastní zkušenosti mohu říct, že časté důvody neúspěchu projektů jsou právě na počátku projektu, a to v předprojektové části a v plánování.

Největší chyby v řízení projektů

 • opomenutí dostatečné analýzy a ověření nápadu, sami býváme z nápadu tak nadšení, že zapomeneme pro koho projekt vlastně je

 • velkého optimismu při definici rizik, když jsme v zóně nadšení, nemůže nás přece zastavit ani betonová zeď

 • nepřesného plánování kapacit, jsme plni síly a zapomínáme jak náročné může být dotahování projektu ke konci

 • výběr projektové metodiky dříve než znalost přidané hodnoty projektu, hledáme si nejvíce efektivní metody, jak projekt dodat hlavně včas

 • v momentě, kdy projekt dokončíme, tak si myslíme, že skončil - Pozor! Pro naše uživatele právě začal a poté následuje kolečko dotazů, připomínek, žádostí o úpravy.


A co z toho plyne?

 • Zvědomujte si, kdy projekt OPRAVDU začíná - nápadem

 • Ověřte ho. Ptejte se cílových uživatelů a testujte na nich po kouskách svoje návrhy

 • Buďte pragmatičtí v pojmenovávání rizik a naceňujte je.

 • Plánujte s ohledem na to, že vy i váš tým jste lidé, ne roboti.

 • Nezapomeňte na svoje uživatele i po dokončení projektu.


Znáte zkratku SISO? Znamená Shit in, shit out. Slušněji označeno jako GIGO: Garbage in, garbage out - Smetí dovnitř, smetí ven. A to platí i na projektech.


❓ Jaký moment projektu považujete za nejdůležitější vy?

A proč? Protože #vsechnojeprojekt.

Opmerkingen


bottom of page