top of page
  • Obrázek autoraVeronika Pavlíková

Fáze agilního projektu

Aktualizováno: 13. 9. 2023

Agilní řízení projektů je přístup k řízení projektů/produktů založený na spolupráci, flexibilitě a datech. Namísto dodržování rigidního, lineárního plánu projektu pracují agilní týmy v iterativních fázích a průběžně se přizpůsobují měnícím se požadavkům a prioritám v cestě za svým PROČ.


Plánování

Neřešíme hodiny, dny a dostupné kapacity. Náš tým je stabilní a dedikovaný na dlouhodobý vývoj produktu. Úkolem produktového manažera je stanovit prioritu a úkolem celého týmu je naplánovat si Sprint tak, aby dodal hodnotu.


🛠️ Nástroje: Sprint planning, Planning poker


Realizace

Tým pracuje na projektových úkolech a úzce spolupracuje, aby se ujistil, že všichni pracují na stejných cílech.


🛠️ Nástroje: Daily status (stand-up)


Monitorování

Tým sleduje pokrok v projektu a pomocí dat a metrik měří zpětnou vazbu a rychle identifikuje oblasti, kde je možné provést zlepšení. Tento přístup umožňuje týmu, aby projekt zůstal na správné cestě.


🛠️ Nástroje: Měřící nástroje - vidí zákazník přidanou hodnotu, tak jako my? Potvrzuje se naše uvažování i zákazníky/uživateli?


Přizpůsobení

Tým využívá poznatky získané během fáze monitorování a provádí nezbytné úpravy plánu projektu. To může zahrnovat změnu rozsahu projektu, změnu priorit nebo přerozdělení zdrojů.


🛠️ Nástroje: Retrospektiva, Backlog refinement - když máme data, můžeme upravit, jak dále budeme v pracích pokračovat a změnit prioritu následných prací.


❗Nezapomeňme na RETROSPEKTIVU. Jedná se o pravidelnou schůzku, která proběhne po každém cyklu. Cílem schůzky je zjistit a domluvit se na dalších krocích průběžného vylepšovaní spolupráce v týmu.


Proč je agilní přístup nejvhodnějším v IT?


Právě v digitálním prostředí máme možnosti, jak získávat zpětnou vazbu téměř okamžitě - měřením a sledováním chování našich uživatelů.

Tím dostaneme data, se kterými můžeme obratem pracovat. V rámci agilního přístupu změny i chyby přijímáme, protože nás rychleji učí a posouvají dál. A to je věc celé organizace, nikoliv jednoho týmu a jeho metodiky práce.

A proč? Protože #vsechnojeprojekt.

Comments


bottom of page