top of page
  • Obrázek autoraVeronika Pavlíková

Co je to projekt?

Aktualizováno: 9. 10. 2023

Definice projektu

”Projekt je dočasný záměr s jedinečným cílem, který sám o sobě není životaschopný, ale je iniciován za účelem vytvoření produktu, služby nebo výsledku, který je určen k řešení konkrétní potřeby nebo příležitosti."


Projekty mají obvykle definovaný rozsah, harmonogram a rozpočet a jsou realizovány týmem lidí s různými dovednostmi a odbornými znalostmi.

Nauka vedení projektů se nazývá projektové řízení, projektový management nebo Project Management. Dva hlavní přístupy k řízení projektů jsou vodopádový (waterfall) a agilní.


Každý přístup má své opodstatněné využití, lze je vhodně kombinovat a nebo se jen inspirovat jejich metodikami.

Ke kombinování stylů nebo “vytrhávání” principů mám ovšem poznámku: vedoucí projektu musí vědět, že se tak děje a PROČ to potřebuje. Ne jen slepě aplikovat konkrétní metodiku.


Kdo projekt vede?

Vedoucí projektu je v roli projektového manažera (Project Manager), projekťáka, jehož úkolem je balancování vlastností projektu jako takového (rozsah, harmonogram, rozpočet, kvalita, rizika), aby bylo zajištěno, že projekt dosáhne svých cílů a úkolů v rámci stanovených omezení.


Zapamatuj si!

👉 Projekt má vždy následující vlastnosti - rozsah, harmonogram, rozpočet, tým, vedoucí.

👉 K vedení projektu můžeme přistupovat více způsoby, záleží na kontextu.

A proč? Protože #vsechnojeprojekt.

Comments


bottom of page