top of page
 • Obrázek autoraVeronika Pavlíková

Shrnutí projektové fáze

Aktualizováno: 13. 9. 2023

Pojďme si shrnout, co jsme si doteď řekli. Máme za sebou zmínku o tom, jak projekt začít, zásadní rozdíl ve vnímání hodnoty a výstupu projektu. Uvedli jsme si základní popis prediktivního a agilního principu vedení projektů.


Když tedy naskočíme do projektu, měli bychom už vědět čemu věnovat pozornost a na co si dát pozor. Zkusme si definovat otázky, které nám pomůžou odhalit, kde bychom mohli v průběhu projektu narazit.


Deset otázek, které vám zachrání projekt

 • Jaká je vize projektu? Máme definované PROČ změna probíhá? (projektový rámec)

 • Znám rozdíl mezi výstupem projektu a výsledkem, tj. dopadem na uživatele projektu?

 • Jaké jsou cíle projektu? Jsou cíle měřitelné a reálné v daném čase? (SMART metoda)

 • Jsou pojmenované role v týmu, ale i ve vedení projektu, tj. mimo tým? A máme nastavenou komunikaci? (RASCI matice)

 • Existují metriky, podle kterých určuji stav projektu?

 • Je prioritou termín, rozsah nebo rozpočet? (projektový trojimperativ)

 • Jsou rizika definovaná jako “negativní” stav s konkrétní metrikou v daný čas? Tj. vím přesně, kdy se mi projekt začne kazit? (řízení rizik)

 • Pracuji se sdílenými kapacitami nebo dedikovaným týmem? Jak moc detailně a předem musím plánovat kapacity?

 • Je nastavený rytmus schůzek tak, aby pravidelně docházelo ke sdílení informací v týmu, ale i mimo projektový tým? (standupy, planningy, statusy)

 • Pracujeme s týmem na postupném odstraňování překážek a zlepšování procesů tak, aby se nám pracovalo lépe? (retrospektiva)


Příště se podíváme na to, jak projekt uzavřít a načneme téma servisního projekťáctví. Protože pro naše uživatele to dodaným projektem nekončí, ale začíná!

A proč? Protože #vsechnojeprojekt.

Kommentare


bottom of page